En Odd Fellow skal kjennes på sine holdninger i dagliglivet, og vise at Ordenens etikk er mer enn teori. Helt fra starten i 1819 har dette målet også kommet til uttrykk gjennom det påbud Ordenen har gitt medlemmene:

Besøke de syke, hjelpe de trengende,

begrave de døde og oppdra de foreldreløse.

I dag er dette oppgaver som i det alt vesentligste er overtatt av samfunnet. Men selv den moderne velferdsstat overkommer ikke alt, og en betydelig humanitær innsats utøves av Ordenen – både sentralt og lokalt til beste for samfunnet. I Loge Skaugum har vi gjennom mange år støttet lokale foreninger som utfører viktig humanitært arbeide. Odd Fellow Ordenen baserer sitt budskap på medmenneskelige verdier, og søker å gi medlemmene gode etiske holdninger. For å minne oss selv på dette bærer vi et eget emblem, De Tre Kjedeledd, som er et visuelt uttrykk for våre bærende verdier:

 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

 Å utbre Vennskapets, Kjærlighetens og Sannhetens grunnprinsipper blant menneskene er Odd Fellow Ordenens formål. Men ord er ikke nok, og innholdet i våre grunnprinsipper må omsettes i handling for at hver enkelt av oss etter evne skal kunne bidra til at vi blir bedre mennesker og mer menneskekjære.

Dette formålet krever stadig arbeid på en selv, og gjennom logemøtene tilbyr Ordenen en spennende etisk reise. Nestekjærlighet, Menneskeverd, Rettferdighet, Toleranse og Inkludering er begreper som står sentralt i Ordenen.

Du kan lese  mer om samfunnsengasjement og etisk livsstil her

Vi ønsker alle som er interessert i å delta i vårt broderskap for humanitær innsats og egenutvikling til å ta kontakt for en uformell prat om hva vi står for og eventuelt medlemskap. Benytt gjerne en av våre kontaktpersoner for en hyggelig prat om hva Odd Fellow i Asker kan tilby deg.

 

Vel møtt

 

Broderlig hilsen

Martinus Forseth

Overmester