Høst 2019 - Vinter/Vår 2020

Overmester og kollegiet ønsker alle søstrene

et godt og framgangsrikt logeår!

I vennskap, kjærlighet og sannhet,

Liv-Eli Granheim

OM