Loge nr. 68 Landego har sine møter i Ordenshuset Reinslettveien 2, Bodø 1. og 3. torsdag i månedene september - mai.

Overmester og embedskollegiet ønsker alle brødre hjertelig velkommen til våre møter.

 

Med broderlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Arne Gudleik Arntsen
Overmester