Loge nr. 40 Providenta har sine møter i Odd Fellow huset i Bodø hver 2. og 4. onsdag i måneden.

 

Overmester og embedskollegiet ønsker alle våre søstre
et godt logeår i 2021.Med søsterlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Lilly Adelsten
OM