Loge nr. 131 Havørna har sine møter i Ordenshuset i Bodø 2. og 4. tirsdag i månedene sept. - mai. 

 

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstre et godt logeår i 2023 og 2024


Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

   Ann-Mari Martinussen
OM