Loge nr. 131 Havørna har sine møter i Ordenshuset i Bodø 2. og 4. tirsdag i månedene sept. - mai. 

 

Logeåret 2021

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstre et godt logeår.


Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

    Kristin Haugland Smith
OM