Embedskollegiet i Loge nr. 81 Morild ønsker alle brødre velkommen til våre møter som avholdes hver 2. og 4. tirsdag i måneden.

"Møt så ofte dere kan. Et godt fremmøte styrker samholdet mellom brødrene". 

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Eirik Jakobsen

Overmester