Innvielse av tre nye søstre

Onsdag 22.september hadde Rebekka Loge nr. 29 Iris innvielse av tre nye søstre. Fra venstre Trine Dahl, Bitti Moen og Ellen Myhre. Det var en høytidlig og fin kveld.

Kan være et bilde av en eller flere personer, folk som står og innendørs

Innvielse av en nye søster

12. oktober 2021 ble en ny Iris søster Trine Lahell Carlsen innviet i Loge Sølvkjeden, det var en høytidelig og flott innvielse .

 

Rebekkalosje nr.29 Losje Iris 60års jubileum

Onsdag 10 november feiret Loge nr. 29 Iris sitt 60års jubileum. Flott dekket bord, gjester fra alle logene i distriktet. DSS Nina Højer Eggum holdt tale og overrakte blomster, Storrepr. Liv Thorstensen holdt en fin tale om Logen igjennom 60år. Det ble overrakt gave fra de fire logene i distriktet Astri Vilberg fortalte fra hun begynte i Logen for 50 år siden og Anne Karine Garder fra sin begynnelse i Logen i 2017. Marit Lolland leste et flott dikt. Det ble en fin og minnerik kveld.

Kan være et bilde av bord og innendørs

Kan være et bilde av 4 personer

Kan være et bilde av 2 personer

 

40 års veteranjuvel
9. mars 2022 ble det i Rebekkalosje nr.29 Iris tildelt 40 års veteranjuvel til fire søstre. Eks.overmester Trine Waaler Kvernstad, Eks. overmester Karin Eliasen, Eks. overmester Anna Øpstad, Eks kasserer Berit Langum. Det var en flott sermoni med nydelig musikk.
Etter sermonien ble det servert nydelig middag og det ble holdt mange fine taler.