Embedskollegiet 2023 - 2025

 

 

 

 

Logens brødre og alle våre venner ønskes velkommen til

Odd Fellowhuset

3. Strøm Terasse 8

3003 Drammen

 

Med broderlig hilsen

i vennskap, kjærlighet og sannhet

 

 

Reidar Thorrud

Overmester