2023

Hovedmatriark og Embedskollegiet

ønsker alle matriarker velkommen til Leirslagning første onsdag i måneden.

Rebekkaleirens formål er å samle alle søstre fra distriktets Rebekkaloger

til videre arbeid med seg selv og høyne vår ordens etikk.

Med matriarkalsk hilsen i

Tro, Håp og Barmhjertighet

Tove Stang Lund

HM


Kollegiet i Rebekkaleir nr 14 Hera 2021 - 2023


Øverst fra venstre: Fører - Mona Wernersen Walsøe, Skattmester - Mette Otnes,
Sekretær - Ellen Bekken.

Nederst fra venstre: DepHM - Ann-Sofi Larsen, Storrepresentant - Wenche Kleppe Torkelsen, HM - Tove Stang Lund, Eks HM - Trine Kvernstad, YP - Berit E. Gjerstad.