2023

Hovedmatriark og Embedskollegiet

ønsker alle matriarker velkommen til Leirslagning første onsdag i måneden.

Rebekkaleirens formål er å samle alle søstre fra distriktets Rebekkaloger

til videre arbeid med seg selv.

All matriarker ønskes en fin vår og sommer.

Med matriarkalsk hilsen i

Tro, Håp og Barmhjertighet

Ann-Sofi Larsen

HM


Kollegiet i Rebekkaleir nr 14 Hera 2023 - 2025


Øverst fra venstre: Skattmester - Mette Otnes, Fører - Mona Wernersen Walsøe,
Sekretær - Ellen Bekken.

Nederst fra venstre: DepHM - Liv Thorstensen, Storrepresentant - Trine Waaler Kvernstad , HM - Ann-Sofi Larsen, Eks HM - Tove Stang Lund, YP - Berit E. Gjerstad.