Våren 2020

Overmester og embedskollegiet
ønsker velkommen til en god og fremgangsrik vårtermin

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Lise Marie Gusfre

OM

 

Loge nr. 16 Urd har sine møter i Odd Fellow huset i Sverresgate 9, hver 2. og 4. tirsdag i måneden. Alle møter åpnes i O-graden kl 1900.