Våren 2022

Velkommen til nye møter i 2022.
Søster overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstrene velkommen til nye møter.

Vi har avlyst møter i januar og 1. halvdel av februar p.g. av smittesituasjonen
Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Anne-Lise Grønneberg Hafredal

OM

 

Loge nr. 16 Urd har sine møter i Odd Fellow huset i Sverresgate 9, hver 2. og 4. tirsdag i måneden. Alle møter åpnes i O-graden kl 1900.