Høsten 2020

På grunn av covid-19 er alle logemøter avlyst inntill videre.
Søster overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstrene velkommen
til nye møter når tiden er inne for å åpne igjen. 
Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Lise Marie Gusfre

OM

 

Loge nr. 16 Urd har sine møter i Odd Fellow huset i Sverresgate 9, hver 2. og 4. tirsdag i måneden. Alle møter åpnes i O-graden kl 1900.