Våren 2023

Velkommen til nye møter våren 2023.
Søster overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstrene velkommen til nye møter.


Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Anne-Lise Grønneberg Hafredal

OM

 

Loge nr. 16 Urd har sine møter i Odd Fellow huset i Sverresgate 9, hver 2. og 4. tirsdag i måneden. Alle møter åpnes i O-graden kl 1900.