Høsttermin 2022

Søster overmester og embedskollegiet ønsker alle søstrene

velkommen til nye møter høsten 2022.

Ønsker samtidig alle en riktig God sommer.

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Ingrid Elisabeth Holte Sørhaug

OM

Loge nr. 24 Baugeid Dagsdatter har sine møter i Oddfellowhuset i Sverresg. 9, hver 1. og 3. mandag i måneden i perioden sept. til mai. Alle møter åpnes i 0-grad.