Høsttermin 2021

Søster overmester og embedskollegiet ønsker alle søstrene

velkommen til nye møter i høst, etter å være stengt i lang tid på grunn av Covid 19. 

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Ingrid Elisabeth Holte Sørhaug

OM

Loge nr. 24 Baugeid Dagsdatter har sine møter i Oddfellowhuset i Sverresg. 9, hver 1. og 3. mandag i måneden i perioden sept. til mai. Alle møter åpnes i 0-grad.