Vårtermin 2021

På grunn av covid 19, er alle logemøter avlyst inntill videre.

Søster overmester og embedskollegiet ønsker alle søstrene

velkommen til nye møter når tiden er inne for å åpne igjen. 

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Wenche Skotnes Hansen

OM

Loge nr. 24 Baugeid Dagsdatter har sine møter i Oddfellowhuset i Sverresg. 9, hver 1. og 3. mandag i måneden i perioden sept. til mai. Alle møter åpnes i 0-grad.