Vårtermin 2024

Søster overmester og embedskollegiet ønsker alle søstrene

velkommen til nye møter i vårtermin 2024

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Elisabeth Magnussen

OM

Loge nr. 24 Baugeid Dagsdatter har sine møter i Oddfellowhuset i Sverresg. 9, hver 1. og 3. mandag i måneden i perioden sept. til mai. Alle møter åpnes i 0-grad.