Høst 2022 - Vår 2023

Overmester og embedskollegiet 

ønsker alle søstre mange fine og innholdsrike møter.

Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Wenche Elisabeth Gjendahl

OM