Høst 2023 - Vår 2024

Overmester og embedskollegiet 

ønsker alle søstre mange fine og innholdsrike møter.

Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Heidi Gjenga

OM