Høst 2019 - Vinter/Vår 2020

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstre mange fine og innholdsrike møter

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Wenche Elisabeth Gjendahl

OM