Høst 2021 - Vår 2022

Overmester og embedskollegiet 

ønsker alle søstre mange fine og innholdsrike møter.

Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Wenche Elisabeth Gjendahl

OM