Vi satsar på å ha høg kvalitet på alle logemøta og ha eit godt program på ettermøta. Bror UM sørgar for ein variert meny. Kom gjerne med innspel til kollegiet om endringar og forbedringar.
Gjestande brødre er spesielt velkomen. Er du i Sunnfjord eller omegn må du ikkje nøle med å ta kontakt eller kome på besøk.

Møt så ofte du kan.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Arild Sundal
OM