Leir nr. 19 Fjordane ble instituert 31.10.1987

Følgende loger er tilhørende Leir nr 19 Fjordane:

Loge nr 74 Fjordlenken

Loge nr 87 Haveggen

Loge nr 94 Martin Linge

Loge nr 104 Gloppang

Leiren har leirslagninger i perioden august - mai, med 4 møter i høstterminen og 4 i vårterminen, på ulike steder i distriktet, men oftest i Førde og på Sandane. Leir nr.19 Fjordane har 74 patriarker pr. november 2023

Embedskollegiet oppfordrer alle patriarker om å møte så ofte du kan. Gjester fra andre leire er alltid hjertelig velkomne.