Leir nr. 19 Fjordane ble instituert 31.10.1987

Følgende loger er tilhørende Leir nr 19 Fjordane:

Loge nr 74 Fjordlenken

Loge nr 87 Haveggen

Loge nr 94 Martin Linge

Loge nr 104 Gloppang

Leiren har leirslagninger i perioden august - mai, med 4 møter i høstterminen og 4 i vårterminen, på ulike steder i distriktet.

Leiren har vært så heldig at i perioden 2021-2022 har fått inn 5 nye patriarker, slik at vi nå er oppe i 79 patriarker.

Embedskollegiet oppfordrer alle patriarker om å møte så ofte du kan.