Høst 2023 Vinter/Vår 2024

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstre et godt logeår.

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Kari Ågot KaltenbornTaraldrud 
OM