Høst 2022 Vinter/Vår 2023

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstre et godt logeår.

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Laila Glæserud
OM