Høst 2019 - Vinter/Vår 2020

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstre et godt logeår.

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Christel Medbøe
OM