Loge 99 Petrus Beyer har sine møter i Ordenshuset på Gjøvik annen hver torsdag i uker med ulike ukenummer. Unntatt er Juni, Juli og August.

 

 

Kjære brødre!

 Fortsatt godt nyttår.

Årets første måned har gått uten logeaktivitet.

Når vi leser og hører hvordan smitteutviklingen er, ser jeg ikke lyst på logeaktiviteten fremover, dessverre. Det er trist! Det beste vi kan gjøre nå er å holde avstand en stund til, å følge rådene som gis.

Før denne pandemien brøt ut, så planla vi aktiviteter og gjennomførte de, men nå står alt på vent, noe som plager en OM og EK!

Vi gjennomfører EK-møter på Teams og det fungerer veldig bra. EK følger smitterådene som regjering har gitt på alvor.

 Regnskap og budsjett ble sendt ut pr. e-post sist fredag til alle som har DHS grad for gjennomlesning og kommentarer. Regnskapet er revidert og funnet i orden av revisjons nevden (se vedlagt revisjonsberetning). EK vil godkjenne regnskapet på Teams møte neste uke, deretter vil det bli oversendt til DSS, dette etter retningslinjer fra Storlogen. Jeg vil takke spesielt SKM Svein Hellerud for den solide jobben han har utført.

Vi får håpe møteaktiviteten er oppe og går igjen når nominasjon og valg skal skje, hvis ikke må også dette skje på e-post utsendinger! Storlogen jobber med retningslinjer for dette hvis det blir behov.

Er noen av loge brødrene syke eller trenger hjelp, må dere gi beskjed til OM eller leder for nevnd for omsorg. Viktig å bruke telefonen flittig å holde kontakten med brødrene i en krevende tid.

Er det andre spørsmål rettes de til OM.

Håper vi snart sees for nye logeopplevelser og den gode samtalen.

 

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

Øistein Nettum

Overmester