Loge 99 Petrus Beyer har sine møter i Ordenshuset på Gjøvik annen hver torsdag i uker med ulike ukenummer. Unntatt er Juni, Juli og August.

 

Logeåret 2019

Bror Overmester og embedskollegiet ønsker alle brødrene i Loge 99 Petrus Beyer et godt logeår, møt så ofte dere kan.

 

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 

Øistein Nettum

Overmester