Loge 99 Petrus Beyer har sine møter i Ordenshuset på Gjøvik annen hver torsdag i uker med ulike ukenummer. Unntatt er Juni, Juli og August.

 

 

                                                 Kjære Brødre.

Etter gårdagens EK møte, der vi hadde en grundig diskusjon og vurdering har vi bestemt å avlyse de to terminfestet møtene før jul; 19. november og 3. desember. I EK er vi åtte medlemmer, fem var helt imot å starte opp igjen, en for og to som var delvis for. Etter OA’s oppslag  ”Smittesituasjonen i Gjøvik eskalerer - kaller inn kriseledelsen torsdag” ble veldig avgjørende for vårt standpunkt! Der både Rådmann og Ordfører er bekymret for utviklingen i Gjøvik!

Dette er sterkt beklagelig, men SIKKERHETEN til dere brødre går alltid foran! EK satser på oppstart fra nyttår, saken vil på nytt bli vurdert ved årsskifte. Spørsmål om saken rettes til Overmester.

Minnelogen blir i år arrangert av Loge nr. 37 Voluntas. Invitasjon vil bli sendt ut til alle våre medlemmer direkte fra Voluntas. Det er de som har det hele og fulle ansvaret for møte.

Vi vil få ønske dere en fin førjulstid.  Vi kommer tilbake med et nytt videomøte før jul. Husk hverandre med omtanke!

 

                                   Med broderlig hilsen i

                           Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

                                       Øistein Nettum

                                           Overmester

 

 

 

Eiktunet Friluftsmuseum