Loge 99 Petrus Beyer har sine møter i Ordenshuset på Gjøvik annen hver torsdag i uker med ulike ukenummer. Unntatt er Juni, Juli og August.

 

 

Kjære brødre!

Påsken er nå over uten at vi har kommet i gang med våre logemøter. Vaksinering er nå i full gang, og det er lysere utsikter for gjenåpning av samfunnet. Endelig ser vi en slutt på restriksjonene.

Men fremdeles er det en vei å gå før vi kan starte våre logemøter.  

Nominasjon og valg utføres på nettet i år. Det sendes ut pr. e-post, de som ikke har e-post vil motta dette pr post. Vil følger møteprogrammet for 2020 - 2021 det vil si at dette blir sendt ut den 15. april av sekr. Kommer det ikke inn andre forslag vil EK foreta valg på sitt EK møte den 29. april. Jeg vil takke Nominasjonsnevnden for meget godt arbeid.

EK vil i år som i fjor lage til en avslutningssamling for alle brødrene, hvor dette blir vet vi ikke enda.

Er noen av loge brødrene syke eller trenger hjelp, må dere gi beskjed til OM eller leder for nevnd for omsorg. Viktig å bruke telefonen flittig å holde kontakten med brødrene i en krevende tid.

Håper vi snart sees for nye logeopplevelser og den gode samtalen.

 

 

 

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

Øistein Nettum

Overmester

 

No livnar det i lundar no lauast det i li,

                                                    den heile skapning stundar no fram til sumars tid.

                                                     Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord,

                                                       og atter som eit under nytt liv av daude gror.