Loge 99 Petrus Beyer har sine møter i Ordenshuset på Gjøvik annen hver torsdag i uker med ulike ukenummer. Unntatt er Juni, Juli og August.

 

 

Kjære brødre!  

Det vi opplever i disse dager er uvirkelig og surrealistisk! Vi ser virkelig hvor sårbare vi er når naturkreftene virkelig viser sine krefter. Alle blir vi rammet av alvoret på en eller annen måte.

Vårens møter er nå avlyst, men vi satser på at vi er i gang igjen den 27. August.

Er det noen av brødrene som har behov for hjelp eller annen bistand ber jeg dere ta kontakt med meg, OM på tlf. 95115515, eller leder for Nevnd for omsorg, bror Tore Willy Olsen på tlf. 97544249 så skal vi hjelpe dere så godt vi kan. Ikke vær redd for å ta kontakt, vi er her for dere!

Ta vare på hverandre i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

 

Jeg ønsker brødrene en God Påske!

 

 Med broderlig hilsen

Øistein Nettum

Overmester