Loge 99 Petrus Beyer har sine møter i Ordenshuset på Gjøvik annen hver torsdag i uker med ulike ukenummer. Unntatt er Juni, Juli og August.

 

 

Kjære brødre!  


Det ble en spesiell vår for logen da all aktivitet ble avlyst på grunn av Korona pandemien. Jeg vet at mange av dere har vært flinke til å holde kontakten pr. telefon, det setter jeg stor pris på at vi har hatt omtanke for hverandre.

Nå ser det lyst ut for høstens logemøter da det 7. mai ble åpnet for samlinger inntil 50 personer med de riktige tiltakene.

Det skal bli fint å treffe dere igjen!

Er det noen av brødrene som har behov for hjelp eller annen bistand ber jeg dere ta kontakt med meg, OM på tlf. 95115515, eller leder for Nevnd for omsorg, bror Tore Willy Olsen på tlf. 97544249 så skal vi hjelpe dere så godt vi kan. Ikke vær redd for å ta kontakt, vi er her for dere!

Ta vare på hverandre i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

 

Jeg vil tilslutt få ønske dere en fin og varm sommer.

 

 

 Med broderlig hilsen

Øistein Nettum

Overmester

 

Eiktunet Friluftsmuseum