Loge 99 Petrus Beyer har sine møter i Ordenshuset på Gjøvik annen hver torsdag i uker med ulike ukenummer. Unntatt er Juni, Juli og August.

 

Kjære brødre!

Et nytt logeår har begynt. Et nytt «mannskap» bestående av valgte embedsmenn, utnevnte embedsmenn og forskjellige nemnder har trådt i funksjon.

Vår start har vært preget av den pandemien vi har vært gjennom. Mye av logelivet har vært satt på vent, det har ikke skjedd så mye. Innvielser, gradspasseringer, tildeling av veteranjuveler og mye annet har blitt skjøvet ut i tid. 

Men nå er Norge, og vi også, igjen tilbake til normale tilstander etter denne langvariege pandemien. Det er slutt på 1-meteren, vi kan håndhilse og vi har ikke restriksjoner på antall personer som kan delta på våre møter.

Vi har nå hatt vårt første møte med "normale" tilstander. Dette var et ekstra hyggelig møte med innvielse av en ny bror. Det gjør faktisk godt i kropp og sjel at vi endelig er tilbake!

Det nye embedskollegiet står foran en formidabel oppgave med å komme ajour med de forskjellige oppgavene som venter. Men dette skal vi greie!

For øvrig er høsten kommet. Vi har hatt en svært mild og fin høst så langt. Andre er kanskje ikke fullt så begeistret for dette langvarige milde været. De har en berettiget bekymring for de avlingene som nå er på jordene, og de nok hadde satt pris på et våtere vær med mere vekst av avlingene.

Jeg ønsker dere alle en fortsatt fin høst. Vi sees på våre møter. Møt så ofte dere kan!

 

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 

Svein Frislie

OM