Velkommen

Logeåret 2022

 

Overmester og embedskollegiet ønsker alle brødre et godt logeår

 

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Svein Frislie

OM