Loge 99 Petrus Beyer har sine møter i Ordenshuset på Gjøvik annen hver torsdag i uker med ulike ukenummer. Unntatt er Juni, Juli og August.

 

 

                                                 Kjære Brødre.

Embedskollegiet og jeg har hatt e-post møte. Der har vi bestemt at vi avlyser alle møter frem til 1. november 2020. Hva som skjer etter 1. november vet vi ikke, men vi vil ta en ny vurdering rundt 1. november.

Det er sterkt beklagelig, men jeg og Embedskollegiet kan ikke ta det ansvaret eller risikoen med å gjennomføre møter i disse tider med økende Corona-smitte. Det vil sikkert være noen som er uenige i vår vurdering, men vi mener at dette er det eneste riktige, da mange av våre brødre er i en risikogruppe.

Er det spørsmål rundt denne saken, så rettes det til meg som OM.

Loge nr. 35 Arnica avlyser også alle sine møter i denne perioden. De andre logene på Gjøvik starter opp med møter slik at alle er klar over det.

 

                                   Med broderlig hilsen i

                           Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

                                       Øistein Nettum

                                           Overmester

 

 

 

Eiktunet Friluftsmuseum