Loge 99 Petrus Beyer har sine møter i Ordenshuset på Gjøvik annen hver torsdag i uker med ulike ukenummer. Unntatt er Juni, Juli og August.

 

 

Kjære brødre!

Et lite dikt kan være godt å ta med seg inn i det nye året:

MØT SÅ OFTE DU KAN!

 

 

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 

Øistein Nettum

Overmester