Loge 99 Petrus Beyer har sine møter i Ordenshuset på Gjøvik annen hver torsdag i uker med ulike ukenummer. Unntatt er Juni, Juli og August.

 

 

 

Kjære brødre!

Denne siste tiden har vært annerledes enn alt annet som vi har vært gjennom. Pandemien hadde vesentlig lenger varighet enn det vi hadde forestilt oss, og dette har preget vår aktivitet i logesammenheng. Det at vi ikke har hatt mulighet til å møtes har satt sitt preg på de fleste av oss, men vi ser nå en ende på denne tilværelsen. Flere og flere av oss får vaksine og samfunnet finner sakte, men sikkert tilbake til det normale.

Det nærmer seg avslutning av vår loges vårperiode, og et nytt embedskollegiet for de neste to år er nå valgt. La oss håpe at vi kommer i gang for fullt etter sommerferien.

Vi får en formidabel jobb med å ta igjen en rekke aktiviteter som vi ikke har hatt mulighet til å utføre og som har ligget på vent. Det gjelder innvielse av nye brødre, gradspasseringer og veteranjuveler. Forhåpentligvis vil vi være i mål i løpet av høsten.

Jeg setter stor pris på den forståelsen og omtanke alle brødrene har vist gjennom denne vanskelige tiden. Vi har alle sterkt savnet våre møter, og dette savnet har nok satt sitt preg på mange av oss.

Endelig kan vi se fram til mere normale forhold!

Er noen av brødrene syke eller trenger hjelp, gi beskjed til OM eller Tore Willy Olsen som er leder for nemnd for omsorg. Hold gjerne kontakt med hverandre, telefonen er til for å brukes!

 

 

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

Øistein Nettum

Overmester