Velkommen til Loge Sarah.
Stiftet 11. november 2011.

Vi holder våre møter på Odd Fellowhuset Gjøvik.

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Jorunn Haupberg Sveen
OM