Velkommen til Loge Sarah.
Stiftet 11. november 2011.

Vi holder våre møter torsdager på Odd Fellowhuset Gjøvik i uker med partall.

 

Pr. 1. september 2021 har vi 49 medlemmer.

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Wenche Ovesen
OM