Vi har våre møter annen hver tirsdag kl. 19.00 i de gamle, ærverdige lokalene i Bernt Lunds vei. 
Brødre som trenger skyss eller hjelp på annen måte, må gjerne ta kntakt med oss i kollegiet.

 

Logeåret 2023 - 2025

Overmester og kollegiet ønsker
alle brødrene velkommen til
et aktivt høstsemester i Logen vår!

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Sigmund Nilsen
OM