Kjære søstre

Overmester og embedskollegiet ønsker alle søstrene velkommen til et godt fremgangsrikt logeår. Møt så ofte dere kan. 

Er du ikke medlem, og ønsker informasjon om vår loge? Ta kontakt med overmester for en hyggelig samtale.

 

Med søsterlig hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet