Logeåret 2022-2023

Bror Overmester og embedskollegiet
ønsker alle brødre velkommen til en ny termin.
 

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

John Eirik Nilsen

OM