Høst 2022 - Vår 2023

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstre et godt logeår.

 

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 

Kathrine Jacobsen

OM