Høst 2021 - Vår 2022

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstre et godt logeår.

 

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 

Kathrine Jacobsen

OM