Høst 2023 - Vår 2024

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstre et godt logeår.

 

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 

Hanne Olene Dahl

OM