Periode sept 2019 - sept 2021  

     Hovedpatriark og embedskollegiet
ønsker alle patriarker en aktiv leirperiode.   

           Med patriarkalsk hilsen i
         Tro, Håp og Barmhjertighet


             Odd Harald Mathisen
                          HP