Sept 2021 - Sept 2023 

Hovedpatriark og embedskollegiet
ønsker alle patriarker en aktiv leirperiode.   

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Bjørn Erik Hansen
HP

1.Høvedsmann:      

 

 

Sekretær:    

 

 

Skattmester:  

 

 

 

Leir 15. Fotograf: Fred Davidsen.

Herold: