Sept 2023 - Sept 2025 

Hovedpatriark og embedskollegiet
ønsker alle patriarker en aktiv leirperiode.   

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Thorgeir Walsøe
HP

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Høvedsmann:      

Sekretær:  

   

Skattmester:  

 

 

 

 

Herold: