Sept 2023 - Sept 2025 

Hovedpatriark og embedskollegiet
ønsker alle patriarker en aktiv leirperiode.   

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Thorgeir Walsøe
HP