Heidmork

For medlemmer

10
des
Julemøte m/ledsager (fredag)
19:00
14
des
0+ Galla
19:00
11
jan
Instr. Thomas Wildey
19:00
25
jan
Fd.
Regnsk./Rapp./nevnder
19:00
08
feb
19:00
16
feb
Besøk til 2 Eidsvold (Onsdag)
19:00
22
feb
Arbm.
19:00
08
mar
Besøk fra 130 Eystir
19:00
22
mar
40 Ve. Ju.
Galla
19:00
05
apr
Arbm.
Foredrag
19:00
19
apr
Fellsemøte m/57 Arr Ha.
19:00
03
mai
19:00
28
mai
Besøk til 129 Klaraelven 28-29. Mai
00:00
31
mai
Yngre overtar
19:00
06
sep
Arbm.
19:00