Odd Fellow Ordenen er en internasjonal sammenslutning av mennesker som har forpliktet seg til å følge visse regler og ordninger sitt medlemskap.
Ordenen baserer sin lære og virksomhet på medmenneskelige verdier og søker å gi medlemmene gode etiske holdninger.

En god Odd Fellow skal kjennes på sine holdninger i dagliglivet og vise at Ordenens etikk er mer enn teori.
Målet kommer til uttrykk i det påbud som Ordenen har gitt sine medlemmer helt fra starten i 1819:
Besøke de syke, hjelpe de trengende, begrave de døde og oppdra de foreldreløse.
Mange av de oppgavene som Ordenen påla seg for 200 år siden, er nå overtatt av samfunnet. Men selv en moderne velferdsstat overkommer ikke alt.

Ordenen bidrar med en betydelig humanitær innsats. Det jobbes på mange fronter, både lokalt og sentralt.
Det gis derfor god anledning til å arbeide i det godes tjeneste, dvs å omsette Ordenens etikk i praktisk handling.