Møtedag: 2. og 4. mandag i måneden kl. 19:00

Møtested: Ordenshuset, Ajerhagan 94, 2319 Hamar

 

Overmester og Embedskollegiet ønsker søstrene hjertelig velkommen i Logen!

 

Høstterminen 2021

 

Overmester og Embedskollegiet

ønsker søstrene velkommen til logeårets møter hvor vi trygt kan møtes i Logen!

 

 

Med hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 

Annemarie Jensen

OM