Møtedag: 2. og 4. mandag i måneden kl. 19:00

Møtested: Ordenshuset, Ajerhagan 94, 2319 Hamar

 

Vårterminen 2020.

 

Overmester og Embedskollegiet

ønsker søstrene

velkommen til alle logemøter!

 

Med hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 

Annemarie Jensen

OM