Møtedag: 2. og 4. mandag i måneden kl. 19:00

Møtested: Ordenshuset, Ajerhagan 94, 2319 Hamar

 

ALLE LOGEMØTER ER AVLYST TIL 15.08.20 PGA. CORONA.

 

Sommeren 2020

 

Overmester og Embedskollegiet

sender søstrene varme tanker i denne spesielle tiden vi nå lever i.

Søstrene ønskes en riktig god sommer!

 

 

Med hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 

Annemarie Jensen

OM