Møtedag: 2. og 4. mandag i måneden kl. 19:00

Møtested: Ordenshuset, Ajerhagan 94, 2319 Hamar

 

Julen 2019.

 

Overmester og Embedskollegiet

ønsker søstrene

en gledelig jul og alt godt i det nye året!

 

Med hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 

Annemarie Jensen

OM