Ny loge i Hamar.

Loge nr. 59 «Herman Anker», Hamar, ble instituert av Stor Sire Harald Østreng, spes. Dept. Stor Sire Håkon V. Ruud, Stor Sekretær Umberto de Paolis og Stor Marsjall Gunnar Gaaserud den 5. juni. Etter at chartermedlemmene, brr. Eyvind Lillevold, Hans Christian Østrem, Hans Dahl, Ragnvald Hjelm-Andersen og Einar Pedersen, hadde avlagt de høytidelige løfter, ble de valgte embedsmenn, OM Eyvind Lillevold, UM Hans Cristian Østrem, Sekr. Einar Lindberget, Kasserer Andreas Diesen og Skattm Hans Dahl installert i sine embeter. Til ExOM er utpekt br. Einar Pedersen.

Etter instituerings- og installasjonshøytidligheten leste OM Lillevold Herman Ankers vita og understreket at den nye loge hadde valgt Ankers navn fordi Anker i sitt liv og virke hadde vist et sinnelag som ville vært den beste Odd Fellow verdig.

I en kort tale pekte Stor Sire på at det er et særsyn med to loger i en by på Hamars størrelse. Stor Sire håpet at samarbeidet måtte bli det bredest mulige.

OM Ole Corneliussen i loge nr. 35 «Heidmork», som den nye loge er utgått fra og hvis lokaler fra nå av blir felles eiendom, ønsket lykke til og overrakte et pengebeløp som skal gå til kunstnerisk utformet stav for seremonimester.

OM Per Castberg Voss i loge nr. 2 «Eidsvold» talte på vegne av de syv Oslologer og overrakte en vakkert innbundet løftebok og uttalte håpet om at den måtte binde sammen og alltid være brødrene til berikelse.

Nestformannen i Nevnden for Ordenens utbredelse på Østlandet. ExYP Conrad B. Olsen, brakte en hilsen fra formannen, Dept. Stor Sire Carl Fuglesang og de øvrige medlemmer, i det han uttalte forvissningen om at arbeidet sikkert ville lykkes.

ExÖm Lantgren i loge nr. 129 Klaraälven, Karlstad, brakt en varm hilsen fra brødrene i Karlstad og overrakte som minne om den store dag en vakker sølv blomstervase fylt med blomster.

Formannen i Leir Norge, Stor Marsjall Gunnar Gaaserud, overrakte en vakker klubbe til Overmesters stol med ønske om hell og fremgang.

OM Egil Lund fra loge nr. 37 «Voluntas», Gjøvik, overrakte blomster med gode ønsker. Det samme gjorde brr. Ledvin Bæk og Erling Hagen fra broderforeningene Elverum - Åmot og Kringsjå, Lillehammer. Fra broderforeningen Castrum i Kongsvinger var det kommet blomster, ledsaget av gode ønsker.

Til institueringen var innløpet ytterligere to gaver, nemlig en vakker, brodert alterduk fra Rebekkasøstrene i Hamar, og en sjelden flott klubbe fra brr. Alv og Rolf Rinnan, begge medlemmer av den nye loge.

OM Eyvind Lillevold takket for de vakre gavene, for blomster og gode ord.

Den etterfølgende festmiddag hadde samlet nærmere 90 brødre. I sin tale for dagen pekte OM Eyvind Lillevold på at det kun var gått et halvt år siden broderforeningen ble startet.. Overmester rettet takk til OM Corneliussen og ExM Wilhelm Tønnel i loge nr. 35 «Heidmork», Nevnden for Ordenens utbredelse og Stor Sekretær Umberto de Paolis for all hjelp, men understreket at uten Stor Sires vilje ville man ikke kommet langt. Stor Sire oppmuntrer til innsats og arbeidsglede med sin tillitsbevisning , sa OM Lillevold og uttalte håpet om at den nye loge måtte vise seg tilliten verdig i sitt arbeid etter mottoet «Lyset til ære, folket til gavn», som også var Herman Ankers valgspråk. Overmester rettet en hjertelig takk til Rebekkasøstrenes formann, fru Ellen Fjestad, for den vakre gave og den omtanke den ga uttrykk for.

Stor Sire Harald Østreng takket de som hadde hatt strevet med å få den nye loge i gang og minnet om den veldige ekspansjon Ordenen har hatt etter krigen, men la samtidig brødrene på sinne at det er kvalitet som teller. Det som betyr mest, sa Stor Sire, er at andre er fornøyd med dere, og minnet om Albert Schweitzers ord «Ingen tillit uten tro, ingen tro uten tillit».

UM Hans Christian Østrem takket Nevnden for Ordenens utbredelse den nye loges takk for inspirasjon og veiledning for råd og tillit og ønsket lykke til i det videre arbeid med å utbre Ordenens lære til glede for andre.

Nestformannen i nevnden, EYP Conrad B. Olsen, uttalte at arbeidet i Hamar hadde gått så godt, kanskje ikke minst takket være ExOM Wilhelm Tønnels hjelp, at nevden kunnet henlegge det meste av sitt virke til andre distrikter.

ExOM Einar Pedersen brakte moderlogen «Heidmork» den nye loges takk for inspirasjon og veiledning og understreket den takknemlighet brødrene i «Herman Anker» alltid vil føle ovenfor «Heidmork».

OM Ole Corneliussen i loge «Heidmork» uttalte at det var vemodig å bli tappet for mange brødre som hadde vært med på å bygge opp denne loge, men rett sett vil to loger kunne arbeide mer enn èn. Litt konkurranse vil bare skjerpe innsatsen, sa han.

Br. Ivar Seljeset talte for gjestene og ønsket dem velkommen tilbake.

ExÖM Einar Lantgren i loge «Klaraälven» pekte på at brøde på begge sider av Kjølen har mye å gi hverandre og tilbød seg å hjelpe den nye loge å knytte vennskapsbånd i Värmland.

Rebekkasøstrenes formann, fru Ellen Fjestad, brakte på vers en hilsen fra søstrenes forening.Hans Majestet

Kongens skål ble utbrakt av br. Paul Solberg.

Stor Marsjall Gunnar Gaaserud takket for maten.

Mellom talene som ble annonsert av br. Carl Z. Schou.

Ble sunget de to logers sanger. Fra loge nr. 10 «St. Hallvard» innløp gratulasjonstelegram med gode ønsker. Etter middag fortsatte festen i den beste stemning utover kvelden.