Logeåret høst 2023 - vinter/vår 2024

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstrene hjertelig velkommen
til våre logemøter.

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet


Ingrid Nordviken Kristiansen
OM