All logevirksomhet opphører fram til 15. august 2020, se informasjon fra OM under Loge info.

----------------------------

 

Logeåret høst 2020 - vinter/vår 2021

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstrene hjertelig velkommen
til våre logemøter.

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet


Margit Jære
OM