Loge nr 108 Kirsten Flagstad starter opp igjen 31 august 2022.

Ønsker alle velkommen til nytt logeår.

----------------------------

 

Logeåret høst 2022 - vinter/vår 2023

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstrene hjertelig velkommen
til våre logemøter.

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet


Rita Hagelund Harildstad
OM