Loge nr 108 Kirsten Flagstad starter opp igjen 1. september 2021.

Vi tar hensyn til lokale og nasjonale retningslinjer i forhold til Covid-19.

Ønsker alle velkommen til nytt logeår.

----------------------------

 

Logeåret høst 2021 - vinter/vår 2022

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstrene hjertelig velkommen
til våre logemøter.

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet


Rita Hagelund Harildstad
OM