Logeåret høst 2019 - vinter/vår 2020

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstrene hjertelig velkommen
til våre logemøter.

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet


Margit Jære
OM