Vår-termin 2021

Embetskollegiet i Leir 10 har besluttet å avlyse all møtevirksomhet fram til mars 2021.

Dette pga.at det fortsatt hersker stor usikkerhet i forhold til smittespredning.

      Jeg ønsker dere alle en fin julehøytid, og alt godt for det nye året som ligger foran oss.         

Hovedpatriark og embedskollegiet
ønsker alle patriarker velkommen tilbake til møter i vårterminen!
 

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Terje Svanes 

HP