Høst 2021

 

Gode Patriarker!

Jeg hilser dere alle og ønsker dere hjertelig velkommen til leirslagninger i en ny embedsmannsperiode.

Det nye embedskollegiet vil fortsette med å gjøre Leir nr 10 Østerlen til et godt sted å møte patriarker fra distrikt 10 for å utvikle broderskapet til beste for Ordenen og den enkelte.

Patriarker som ønsker å berike leirslagningene, både etisk og sosialt, er hjertelig velkommen til å ta kontakt. Det er gjennom styrkelse og utvikling av fellesskapet at vi kan skape et godt miljø til felles glede og trivsel.

Med patriarkalsk hilsen i

Tro, Håp og Barmhjertighet

Roger Erling Grindstrand

Hovedpatriark