Høst-termin 2020

 

            Jeg vil få ønske alle patriarker en god sommer!         
Hovedpatriark og embedskollegiet
ønsker alle patriarker velkommen tilbake til møter i høstterminen!
 

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Terje Svanes 

HP