Vår-termin 2021

Embetskollegiet i Leir 10 har besluttet å avlyse all møtevirksomhet våren 2021.

Dette pga. usikkerhet i forhold til Coivid 19 og smittespredning.

     Hovedpatriark og embedskollegiet
     ønsker alle patriarker en god sommer.

  Velkommen tilbake til møter i høstterminen!
 

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Terje Svanes 

HP