Vår-termin 2021

Embetskollegiet i Leir 10 har besluttet å avlyse all møtevirksomhet fram til våren 2021.

Dette pga.at det fortsatt hersker stor usikkerhet i forhold til smittespredning.

     Hovedpatriark og embedskollegiet
ønsker alle patriarker velkommen tilbake til møter når tiden er inne for dette!
 

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Terje Svanes 

HP