Høsten 2023                    

 

Gode Patriarker!

Jeg hilser dere alle og ønsker dere hjertelig velkommen til leirslagninger høsttermin 2023.

Embedskollegiet vil fortsette med å gjøre Leir nr 10 Østerlen til et godt sted å møte patriarker fra distrikt 10 for å utvikle broderskapet til beste for Ordenen og den enkelte.

Patriarker som ønsker å berike leirslagningene, både etisk og sosialt, er hjertelig velkommen til å ta kontakt. Det er gjennom styrkelse og utvikling av fellesskapet at vi kan skape et godt miljø til felles glede og trivsel.

Med patriarkalsk hilsen i

Tro, Håp og Barmhjertighet

Terje Westgård

Hovedpatriark