Høst-termin 2020

Embetskollegiet i Leir 10 har hatt telefonkontakt og drøftet oppstart av møtevirksomheten.

Hovedpatriarken har etter denne drøftingsrunden bestemt at vi fortsatt avventer oppstart, dette fordi det fortsatt hersker stor usikkerhet i forhold til smittespredning.

Kollegiet planlegger et fysisk møte i slutten av oktober hvor blant annet oppstart av møtevirksomhet vil bli tatt opp til vurdering.

Dette som en foreløpig informasjon om status.

      Jeg vil få ønske alle patriarker en god høst!         

Hovedpatriark og embedskollegiet
ønsker alle patriarker velkommen tilbake til møter i høstterminen!
 

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Terje Svanes 

HP