Høst  2021/ vinter vår 2022

Hovedmatriark og kollegiet ønsker

alle matriarker velkommen til alle våre møter

og håper vi alle får fine opplevelser sammen i Leir nr 10 Eidsiva.

Eidsiva holder møter 1. mandag i måneden. 

Med hilsen i Tro, Håp og Barmhjertighet

Else May Frislie

HM