DS «Skibladner» – Wikipedia

 Våren 2021

Hovedmatriark og Embedskollegiet

   ønsker alle  Matriarker et Godt nytt år.

Med bakgrunn av den pågående smittesitusjonen med COVID 19 er alle Leirmøter avlyst inntil videre.

Med matriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

 

Ingrid Marie Lesjø

 HM