En kort og forenklet utgave av historien til Loge nr. 14 Polarlys. 

Den første logeaktiviteten i Harstad kan dateres til 15.juni 1921. Da var Stor Sire Sam. Johnson i Harstad og holdt et foredrag om Odd Fellow Ordenen. Dagen etter ble Harstad Broderforening stiftet med 11 medlemmer.


5 år senere, 27. juni 1926, ble Loge nr. 14 Polarlys stiftet med Ths. Moe som den første Overmesteren. Med i dette kollegiet var Undermester Gabriel Bendiksen, Sekretær Edvin Gangsås, Kasserer Harald Uhre og Skattmester M. J. Elvenes.


Under krigen var alle logene i Norge forbudte. Siste møte ble avholdt 3. april 1940, og 7. oktober ble Logen besluttet avviklet etter pålegg fra myndighetene. Ritualer, protokoller og arkiv ble sendt til Narvik. 13.desember 1945 startet man igjen med logemøter.


6.juni 1953 ble de nye logelokalene i Hvedings gate innviet.


Polarlys er moderloge til:


43 Nordlys, Honningsvåg             -1954
55 Vesteromd, Sortland              -1957
60 Hans Egede, Harstad              -1959
68 Landego, Bodø                         -1962
118 Tore Hund, Harstad               -1988
143 Lodengia, Lødingen                 -2003


Vi har en vennskapsloge i Sverige, Samuel Gustaf Hermelin i Boden.

Kilde og hovedskribent: Leiv Johnsen