Høst 2021 - Vår 2022

 

Overmester og embedskollegiet ønsker alle søstrene et godt og fremgangsrikt logeår.

Vi håper å se dere alle på møtene fremover.

 

med søsterlig hilsen

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 

Merethe Kildal

OM, Loge 23 Laboremus

De_Tre_Kjedeledd quest