Rebekka loge nr. 23 Laboremus

 

 

Høst 2021

Overmester og embedskollegiet ønsker alle søstrene et godt logeår.

med søsterlig hilsen vennskap, kjærlighet og sannhet

 

Merethe Kildal

Overmester