Høst 2020 - Vår 2021

Overmester og embedskollegiet ønsker alle søstrene velkommen til

et godt og fremgangsrikt logeår.

Med søsterlig hilsen i                                                                                                                                       

Vennskap Kjærlighet og Sannhet.

Hilde Svenning

OM

OVERMESTER HAR SAMMEN MED KOLLEGIET BESLUTTET AT ALL MØTEVIRKSOMHET I LOGESALEN OPPHØRER PÅ UBESTEMT TID PÅ GRUNN AV KORONAVIRUSET.