Høst 2019 - Vinter/Vår 2020

Overmester og embedskollegiet ønsker alle søstrene velkommen til

et godt og fremgangsrikt logeår.

Med søsterlig hilsen i                                                                                                                                       

Vennskap Kjærlighet og Sannhet.

Hilde Svenning

OM

OVERMESTER HAR SAMMEN MED KOLLEGIET BESLUTTET AT ALL MØTEVIRKSOMHET I LOGESALEN OPPHØRER FRAM TIL 31.12.20 PÅ GRUNN AV KORONAVIRUSET.