Høst 2019 - Vinter/Vår 2020

Overmester og embedskollegiet ønsker alle søstre et godt logeår.

Med søsterlig hilsen i                                                                                                                                       

Vennskap Kjærlighet og Sannhet.

Hilde Svenning

OM