Logeåret 2020-2021

Overmester og embetskollegiet
Ønsker alle søstrene velkommen til
et godt og fremgangsrikt logeår.
Møt så ofte du kan.

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Marit Stafseth

OM

Loge nr. 81 Gjertrud Rask har sine møter i Hvedingsgt.4, Harstad
1. og 3. mandag i måneden unntatt
i perioden Juni - August.

På grunn av Covid-19 gjennomføres møtene i Teams til og med oktober 2020.