Logeåret 2019-2020

Overmester og embetskollegiet
Ønsker alle søstrene velkommen til
et godt og fremgangsrikt logeår.
Møt så ofte du kan.

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Marit Stafseth

OM

Loge nr. 81 Gjertrud Rask har sine møter i Hvedingsgt.4, Harstad
1. og 3. mandag i måneden unntatt
i perioden Juni - August.

STORLOGEN HAR BESLUTTET AT ALL MØTEVIRKSOMHET OPPHØRER FRAM TIL 15.08.20 PÅ GRUNN AV KORONAVIRUSET