Høst 2021 og vår 2022

Overmester og embetskollegiet
Ønsker alle søstrene et godt og koronafrittlogeår.

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Astrid-Beate Barvik-Hansen

Overmester

 

Loge nr. 81 Gjertrud Rask har sine møter i Hvedingsgt. 4, Harstad
annen hver mandag i måneden unntatt i perioden Juni - August.