Loge nr 124 Hinnøy har  sine møter i Hvedingsgate 4 annen hver onsdag i måneden.

På grunn av Covid 19 og restriksjoner knyttet til den er fysisk logemøter satt på vent inntil videre. Vi gjenomfører våre møter digitalt på Teams i henhold til vår Terminliste.

 

Overmester og embetskollegiet ønsker

alle søstrene velkommen

til et godt og fremgangsrikt Loge år.

Møt så ofte du kan.

 

Med søsterlig hilsen

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 

Gun Odden

OM