Loge nr 124 Hinnøy har  sine møter i Hvedingsgate 4 annen hver onsdag i måneden.

 

Overmester og embetskollegiet ønsker alle søstrene velkommen til et godt og fremgangsrikt Loge år. Møt så ofte du kan.

 

Med søsterlig hilsen

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Bjørg Larsen Aalmo

OM