Loge nr 124 Hinnøy har  sine møter i Hvedingsgate 4 annen hver onsdag i måneden.

 

 

Overmester og embetskollegiet ønsker

alle søstrene velkommen

til et godt og fremgangsrikt Loge år.

Møt så ofte du kan.

 

Med søsterlig hilsen

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 

Bjørg Larsen Aalmo

OM