De Tre Holmer har sine møter annenhver torsdag.
Unntak  i sommermånedene.
Alle møter åpnes i Troskapsgraden.

 

Gode brødre.

Overmester ønsker alle logebrødre et innholdsrikt vårprogram.

Vi ønsker et godt oppmøte for å styrke logens arbeid

og å gi brødrene en bedre og økt egenutvikling.

Kristoffer Henriksen

Overmester