De Tre Holmer har sine møter annenhver Torsdag.
Unntak  i sommermånedene.
Alle møter åpnes i Troskapsgraden.

 

Gode brødre.

Overmester ønsker alle logebrødre en god sommer og ser

fram til å møte brødrene i et innholdsrikt høstprogram.

Vi ønsker et godt oppmøte for å styrke logens arbeid

og å gi brødrene en bedre og økt egenutvikling.

Bjørn-Arne Connolly

Overmester