Høsten 2021- Vinter / Vår 2022

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstre en aktiv logehøst.

Med hilsen i
vennskap, kjærlighet og sannhet

Marita Melsbøe Nilsen
OM