Høsten 2020 - Vinter/Vår 2021

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstre en aktiv logehøst.

Med hilsen i
vennskap, kjærlighet og sannhet

Anita Fjellvang
OM