Høsten 2023- Vinter / Vår 2024

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstre en aktiv logehøst.

Med hilsen i
vennskap, kjærlighet og sannhet

Kristine Walsøe Riise
OM