Høst 2023 - Vinter/Vår 2024

Hovedmatriark og embedskollegiet ønsker
alle matriarker et godt og fremgangsrikt leirår.

Med matriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Agnes Henriksen

HM