Høst 2019 - Vinter/Vår 2020

Hovedmatriark og embedskollegiet ønsker
alle matriarker et godt og fremgangsrikt leirår.

Med matriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Inger Margrethe Helgesen

HM