Velkommen til Loge nr. 131Grip

Stiftet 16.11.1996


Overmester og Embedskollegiet i Loge 131 Grip ønsker brødre og gjester velkommen til vårtermin 2022

Gode brødre, vi starter opp med ordinære møter 17. Februar. Det er enighet blant alle overmestrene og i tråd med anbefalinger fra Storlogen og DSS. Det er også i henhold til nasjonale og lokale anbefalinger.. Møt så ofte du kan. Et godt oppmøte er med å styrke Logens arbeid.

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

OM Torleif Kofoed


 

For medlemmer

09
sep
19:30
Til alle aktiviteter
Besøksadresse
Hauggata 18
Kristiansund
Odd Fellow Distrikt nr. 18 Nordmøre og Romsdal
Postadresse
Hauggata 18
6509 Kristiansund

Kontaktpersoner

Torleif Kofoed
Overmester
Gjøran Inge Johnsen
Undermester
Øyvind Lysø
Sekretær
Jan Ove Kvande
Herold