Overmester og embedskollegiet  i Loge Grip ser frem
til et innholdsrik høstprogram for brødrene og gjester.

Møt så ofte du kan. Et godt oppmøte er med på å styrke Logens arbeid.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Torbjørn Kristoffersen Sagen

OM