Leiråret 2023

 

Hovedpatriark og embedskollegiet ønsker alle patriarker velkommen til våre møter i vårterminen 2023

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Dag Nikolai Gjersvoll
HP