Leiråret 2023

 

Hovedpatriark og embedskollegiet ønsker alle patriarker en  riktig god høsttermin

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Roger Aasprong
HP