Leiråret 2020

Hovedpatriark og embedskollegiet ønsker alle patriarker velkommen til våre møter i høstterminen.

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Johan Settem
HP