Logeåret 2019/2020

Overmester og Embedskollegiet

ønsker alle søstrene et godt logeår.

Med hilsen 

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Toril Asphjell Bjørnaas

OM

Møtedag 2.hver tirsdag kl.19.00.
Alle møter åpner i Troskapsgraden.
Møtested: Halsanveien 2 7600 Levanger.
Postadresse: Brages vei 19, 7602 Levanger
Bankkto.nr 4440.31.24696.