Logeåret 2023/2024

Overmester og Embedskollegiet

ønsker alle søstrene et godt logeår.

Med hilsen 

i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Solaug Helene Moen Flenstad, OM

 Eva Hagen Strugstad, UM

Tlf. 95036943

Møtedag 2. hver tirsdag i partallsuker kl.19.00
Alle møter åpner i Troskapsgraden.
Møtested: Halsanvegen 2B, 7600 Levanger
Postadresse: Halsanvegen 2B, 7600 Levanger
Bankkto.nr 4440.31.24696