Logeåret 2022/2023

Overmester og Embedskollegiet

ønsker alle søstrene et godt logeår.

Med hilsen 

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Toril Asphjell Bjørnaas

OM

 Astrid Winje. 

UM

Tlf. 481 097 84

Møtedag 2. hver tirsdag kl.19.00.
Alle møter åpner i Troskapsgraden.
Møtested: Halsanveien 2 7600 Levanger.
Postadresse: Brages vei 19, 7602 Levanger
Bankkto.nr 4440.31.24696.