Overmester og embedskollegiet

ønsker alle søstre velkommen til logemøtene våren 2020.

Med  søsterlig hilsen i
Vennskap Kjærlighet og Sannhet

Ester Marie Nakstad
          OM