Velkommen til
Møte 2. og 4.torsdag  kl.19.00
i Halsanveien 2 B. Levanger.
Alle møter åpner i Troskapsgraden.
For kontingentinnbetaling: Kto.nr.4484.12.06921
Postadresse: Halsanvegen 2B, 7600 Levanger

Overmester og embedskollegiet

Ønsker alle søstre velkommen til logemøtene vår 2024

Med  søsterlig hilsen i
Vennskap Kjærlighet og Sannhet

              OM

Hanne Ihler Toldnes