På vegner av embedskollegiet i Loge nr. 92 Romerike ønskes gjester og brødrene velkommen til terminens møter. 

Med broderlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Bjørn Alexander Ramsland
Overmester