Hippo møter tirsdag 24.09 - 22.10. og 26.11. fra kl.12-14

Kaffetreff hver 2. tirsdag i måneden på "Kjøkken og kaffe" - Strømmen Storsenter fra kl.12-14