Amalies historie

Publisert

Institueringen av Rebekkaloge nr. 122 Amalie

Lørdag 25. november 2006 ble Rebekkaloge nr. 122 Amalie instituert med bakgrunn i  søstre fra Rebekkalogene nr. 56 Camilla Collet og nr. 7 De Hvite Liljer. Mandal og Omegn Rebekkaforening hadde da eksistert i vel to år, og medlemstallet var kommet opp i 27, noe som var tilstrekkelig til at det kunne dannes egen Rebekkaloge i byen.

Begivenheten fant sted i Ordenslokalene til Loge nr. 125 Ryvingen i Druidenes Hus på Krabbehaugen i Mandal, hvor Stor Sire Harald Thoen m/ Storembedsmenn, i nærvær av Rebekkaforeningens egne søstre og tilreisende gjester foresto institueringen av den nye logen. 

Stor Sire Harald Thoen overrakte Chartermedlemmene logens Fribrev. Deretter foresto han den høytidelige åpningen av logens første møte, hvoretter Deputert Stor Sire Ann-Evy Aurdal installerte logens valgte embedsmenn. 

Logens navn

Den 4. mai 2005 søkte Mandal og Omegn Rebekkaforening, den Uavhengige Norske Storloge med følgende begrunnelse om godkjenning av AMALIE som navn på fremtidig Rebekkaloge i Mandal:

Mandal by har oppfostret mange kjente menn, ikke minst store billedkunstnere. Dessverre er det vanskelig å finne kvinnr her fra byen som fortjente å gi sitt navn til vår nye loge, og dermed også bli bedre husket for ettertiden.

Valget har falt på Amalie Georgine Salome Andorsen (1828-1901) som vokste opp i Andorsengården i Mandal, i en kjent og betydningsfull forretningsfamilie som den gang hadde stor innflytelse langt utover byens grenser.

Familien var kjent for å være arbeidsom, hjelpsom og gavmild overfor byens befolkning. Disse egenskapene tok Amalie med seg inn i sitt nye hjem da hun giftet seg med Salve Christian Salvesen fra en annen av datidens forretningsfamilier i Mandal. Begge familiene hadde også røtter fra Lindesnes.

Amalie og Salve videreførte familiens sterke handelstradisjoner og fotsatte sitt virke for byens beste - også etter at familien flyttet til Leith i Skottland i 1851, hvor de bygde opp en verdensomfattende forretningsvirksomhet som også førte til oppstart av parafinfabrikken ved Risøbank i Mandal. Denne fabrikken gav i en tiårsperiode arbeid til inntil 120 mann og produserte bl.a. 1 million liter lampeolje og 110.000 parafinlamper. Dessuten skjenket fabrikkeieren byens borgere en skikkelig gatebelysning.

Amalie er beskrevet som en kvinne med dyp religiøs tro - helt uten fordommer. Hun viste nestekjærlighet, varme og omtanke for sine barn, slekt, venner og alle som kom henne nær. Hele sitt voksne liv bodde hun med mann og sju barn i Skottland, der familien drev stor internasjonal handelsvirksomhet. Men som vi forstår så glemte Amalie aldri sin hjemby. Hvert år besøkte hun Mandal og inviterte med unge jenterherfra til sitt herskapshjem i Skottland, hvor hun ga dem arbeid og dessuten lærte dem språk og dannelse. Således glemte hun aldri røttene sine selv om hun levde det meste av sitt liv i utlandet.

Logeseglet

Ettersom navnet Amalie betyr dugelig eller arbeidsom så passer det svært godt på denne Mandalskvinnen som gjennom virke, også kan tjene som et lysende forbilde for enhver Rebekkasøster. 

Logens emblem er tegnet av Dag Telhaug er gjengitt etter et gammelt fotografi som viser Amalie slik hun engang var. 

Rebekkaloge nr. 122 Amalie ordenssegl er oval i formen, og motivet viser en kvinnefigur med åpen høyrehånd i hvit kjole stående mot mellomblå bakgrunn. Nederst i motivet finner en de tre kjedetegnene avtegnet i hvitt. Seglets tekstfelt rundt motivet består av sorte bokstaver på lysegrønn bunn. Hele seglet er omsluttet med en tynn gullfarget ytterkant. Motivets blå bakgrunn skal symbolisere havet og skipsfart. Amalies hvite skikkelse symboliserer renhet. Bakgrunnsfargen i tekstfeltet er hentet fra Rebekkalogens grønne farge i regaliene.