Vinter / Vår 2020

Overmester og embedskollegiet 

ønsker alle medlemmer et godt logeår. 

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Arne Thoresen

OM