Logeperioden 2021- 2023

Overmester og embedskollegiet
 ønsker alle søstre et godt logeår.
         Med søsterlig hilsen i
 Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

          Ester Reppen 
                   OM