Overmester og embedskollegiet ønsker alle brødre velkommen til våre møter!

Embedskollegiets arbeider for å skape et godt samhold og vennskap i Logen.
Dette får vi til med å gjennomføre møtene på en best mulig måte og gjøre dem innholdsrike.
Alle brødre kan selv bidra med å delta aktivt!

 

Med broderlig hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Paul-Egil Henriksen
OM