Leirperioden 2023-2025

Hovedmatriark og embedskollegiet ønsker alle matriarker et flott leirår.

Med matriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Tone Lynghaug
HM