Leirperioden 2021-2023

Hovedmatriark og embedskollegiet ønsker alle matriarker et flott leirår.

Med matriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Margrethe Domben Hell
HM