Visjon

Odd Fellow Loge 71 Øyfjell skal gi hver bror kunnskap, verdier og holdninger, slik at han gjennom sin livsførsel kan bidra til et bedre samfunn.

 

Loge 71 Øyfjell avholder sine møter annenhver onsdag kl 19:00.

Til alle brødre i Loge Øyfjell:

Møt så ofte du kan! Et godt fremmøte styrker samholdet!

Ta aktivt del i aktiviteter utenom møter, og jobb aktivt i nemnder.

Engasjerte brødre knytter sterke bånd og gir varig vennskap.

Steinar Austerslått

Overmester

975 48 465