Visjon

Odd Fellow Loge 71 Øyfjell skal gi hver bror kunnskap, verdier og holdninger, slik at han gjennom sin livsførsel kan bidra til et bedre samfunn.

 

Loge 71 Øyfjell avholder sine møter annen hver onsdag kl 19:00.

Til alle brødre i Loge Øyfjell; Møt så ofte dere kan. Et godt fremmøte styrker samholdet.

Til brødre fra andre loger som besøker Mosjøen; Dere er alle hjertelig velkommen til å besøke våre logemøter. Kontakt gjerne OM i forkant.

Til deg som ikke er en del av vårt broderfelleskap, men som ønsker informasjon om vårt arbeide eller kanskje ønsker å bli medlem.  Ta kontakt for en prat.

Rune A. Jensen

Overmester

481 39 035