Velkommen

Leiren skal være en felles møtearena for logene i Distriktet hvor ivrige, erfarne og målbevisste medlemmer kommer sammen, og dermed skaper grunnlag for vennskap og personlig utvikling hvor nye og gode tanker og erfaringer deles, til Ordenens og medlemmenes beste. Dette oppnår vi gjennom gode forberedelser og godt innhold møtene, men ikke minst ved et godt fremmøte og engasjement.

Vel møtt i Odd Fellow leir nr.20 Helgeland

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Frode Johansen

Hovedpatriark